top of page

Zřeknutí se odpovědnosti za překlad

 

 

TATO SLUŽBA MŮŽE OBSAHOVAT PŘEKLADY POSKYTOVANÉ GOOGLE. GOOGLE SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S PŘEKLADY, VÝSLOVNÝMI NEBO PŘEDPOKLÁDANÝMI, VČETNĚ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A JAKOUKOLI PŘEDPOKLÁDANOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽITELNOST NA TRHU A NEVHODNOST.

Web společnosti <Waldviertel Hotels / Royal Estate & Event Management sro> byl přeložen překladovým softwarem poskytovaným službou Google Translate, který uživatelům usnadňuje práci. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění správnosti tohoto překladu, žádný automatický překlad však není dokonalý a není vhodný pro lidskou náhradu překladu. Na překlady poskytované zde jako služba pro uživatele webových stránek <Waldviertel Hotels / Royal Estate & Event Management sro> se nevztahuje žádná záruka za vady. Za přesnost, spolehlivost nebo správnost překladů <ze zdrojového jazyka do jiného jazyka> do jiného jazyka nepřebíráme žádnou odpovědnost, ať výslovně, nebo mlčky. Některý obsah, jako jsou obrázky, videa, Flash atd., Nemusí být přeložen správně kvůli omezením překladatelského softwaru.

Oficiálním textem je německá verze webu. Odchylky nebo rozdíly vyplývající z překladu nejsou závazné a nemají žádný právní účinek ve vztahu k dodržování nebo porušování předpisů a zákonů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přesnosti informací na přeloženém webu, podívejte se na web <German>, který obsahuje oficiální verzi.

bottom of page